ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

eeaka

Κηφισίας 39, Αμπελόκηποι, 115 23 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 6911682
E-mail: [email protected] 
Website: www.allergy.org.gr

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Tηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: [email protected]
Website: www.free-spirit.gr

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
13-16 Οκτωβρίου 2022

Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών:
31 Αυγούστου 2022

Λήξη Υποβολής Εργασιών:
12 Σεπτεμβρίου 2022

Οργάνωση - Γραμματεία

Free Spirit

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
210 60 48 260
www.free-spirit.gr

Ακολουθήστε μας