ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Βραβείο - ΕΠΑΘΛΟ € 1500

Η Οργανωτική Επιτροπή, του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας «Εξερευνώντας το Σύμπαν της Αλλεργίας», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πλήρεις εργασίες (full papers) προς βράβευση.

Προθεσμία/Τρόπος Υποβολής

Όλες οι υποψήφιες εργασίες, για τα ανωτέρω έπαθλα, θα πρέπει να αποστέλλονται έως 28 Φεβρουαρίου 2018, ταχυδρομικώς (συστημένο μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας courier) στην εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου, απαραιτήτως με την παρακάτω ένδειξη στο φάκελο:

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
Γραμματεία 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας
Υπ’ όψιν κας Β. Φελέκου

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 28 Φεβρουαρίου 2018

Ως ημερομηνία υποβολής λαμβάνεται η ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αποστολής συστημένου του ταχυδρομείου ή της εταιρείας courier.

Όροι Συμμετοχής

1. Δεκτές γίνονται εργασίες Ελλήνων Επιστημόνων, οι οποίες είναι πρωτότυπες κλινικές ή ερευνητικές μελέτες και δεν έχουν δημοσιευτεί στη χώρα μας ή στο εξωτερικό.
2. Οι εργασίες υποβάλλονται σε τρία δακτυλογραφημένα (3) αντίγραφα.
3. Στην πρώτη σελίδα όλων των αντιτύπων πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
• Ο πλήρης τίτλος της εργασίας
• Το πλήρες όνομα και επώνυμο του συγγραφέα στην ονομαστική
• Η ιδιότητα και η θέση την οποία έχει
• Η κλινική ή το κέντρο προέλευσης
4. Θα πρέπει να μην αναγράφεται στο κείμενο και στην περίληψη το κέντρο από το οποίο προέρχεται η εργασία.
5. Σε ξεχωριστή σελίδα θα αναγράφεται μόνο ο πλήρης τίτλος της εργασίας.
6. Σε ξεχωριστή σελίδα θα περιλαμβάνεται περίληψη της εργασίας.
7. Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι η εργασία, θα παρουσιαστεί στο συνέδριο, ως προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση, κατόπιν κρίσης της Οργανωτικής Επιτροπής, για το λόγο αυτό θα πρέπει οι συγγραφείς να υποβάλλουν την περίληψη και με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής περιλήψεων (Online Υποβολή).
8. Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι, εφ’ όσον η εργασία που θα υποβάλλουν είναι μία εκ των τριών οι οποίες θα βραβευθούν, θα παρουσιαστεί στο συνέδριο ως προφορική ανακοίνωση.
9. Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι η εργασία θα δημοσιευθεί στο περιοδικό της Ε.Ε.Α.Κ.Α., κατόπιν κρίσης της Οργανωτικής Επιτροπής. Αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση να αποστείλουν ηλεκτρονικά την εργασία τους όταν αυτό ζητηθεί.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 28 Φεβρουαρίου 2018

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
29 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018

Λήξη ημερομηνίας προεγγραφών:
19 Φεβρουαρίου 2018

Παράταση Λήξης Υποβολής Εργασιών:
28 Φεβρουαρίου  2018

Οργάνωση - Γραμματεία

Free Spirit

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
210 60 48 260
www.free-spirit.gr

Ακολουθήστε μας