ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την αλλεργία» της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Ε.Ε.Α.Κ.Α.) έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, με φυσική παρουσία και ταυτόχρονη διαδικτυακή αναμετάδοση, στις 7 - 10 Οκτωβρίου 2021.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Τεύχος Β΄4577/3.10.21) προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Τα επιστημονικά συνέδρια διεξάγονται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή υπάρχει παράλληλα:
 1. φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων (μόνο πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο)
 2. ταυτόχρονη διαδικτυακή αναμετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους
 • Για την είσοδο στο συνεδριακό χώρο απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης του τελευταίου εξαμήνου.
 • Οι διοργανωτές τηρούν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων στο Συνέδριο ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ιχνηλάτησης επαφών επί επιβεβαιωμένου κρούσματος.
 • Δεν επιτρέπεται η παρουσία ορθίων εντός των αιθουσών.
 • Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους (υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια), για τους συνέδρους και για τους ομιλητές.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης του Συνεδρίου.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Αθήνα 117 45
Τηλέφωνο: 210-920 6000
http://athenaeum.intercontinental.com

ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα πραγματοποιούνται στα Αγγλικά.

LIVE STREAMING

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ο
ακόλουθος: https://www.allergy-congress.gr/?c=39&lng=2

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)

Οι ηλεκτρονικές κονκάρδες (badges) είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους, όσο και στην έκθεση καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με 27 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος (Ιατρός) ο οποίος έχει παρακολουθήσει το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις ηλεκτρονικές κονκάρδες των Συνέδρων που συμμετέχουν με φυσική παρουσία και μέσω της πλατφόρμας αναμετάδοσης για τους Συνέδρους που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά παρακολούθησης μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου: www.allergy-congress.gr από τις 14 Οκτωβρίου και μετά. Θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση για φαρμακευτικές εταιρίες & εταιρίες ιατρικών μηχανημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Η αίθουσα θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδώσουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας τους.

Παρακαλούνται όλοι οι Συμμετέχοντες Πρόεδροι - Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

23 Αυγούστου   2021 - Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών (Early Bird)
12 Σεπτεμβρίου 2021 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι δωρεάν.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η εγγραφή στα σεμινάρια γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου ( www.allergy-congress.gr ) και η εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθησή τους (μόνο για εγγραφές με Φυσική Παρουσία).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας «Επαναπροσδιορίζοντας την αλλεργία» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Παράταση προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων εώς  12 Σεπτεμβρίου 2021.

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης Εργασιών θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως προφορικές ανακοινώσεις είτε ως αναρτημένες ανακοινώσεις.

Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων όσο και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε αναρτημένη.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις όλων των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου ( www.allergy-congress.gr ). Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται και τα κείμενα των υποψήφιων για τα βραβεία εργασιών.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Το κείμενο της περίληψης να είναι στην Ελληνική γλώσσα, να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 11pt, μορφοποίηση σε μονό διάστημα και σε πλήρη στοίχιση (justified).
 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα (bold) γράμματα και όσο το δυνατόν πιο σύντομος
 • Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι υπογραμμισμένο
 • Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας προέλευσης (Νοσοκομείο, Ίδρυμα κλπ.), στο οποίο απασχολούνται οι συγγραφείς, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται ο φορέας προέλευσης. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός φορέα, ο διαχωρισμός θα γίνεται με εκθέτη στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος
 • Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

 

ΓΕΝΙΚEΣ ΟΔΗΓIΕΣ ΠΕΡΙΛHΨΕΩΝ

 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές.
 • Εντός πέντε ημερών από την υποβολή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (τηλ.: 210-6048260, [email protected])
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 27/09/2021. Σε περίπτωση μη παραλαβής απάντησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της εργασίας προς κρίση είναι η εγγραφή με φυσική παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους της συγγραφικής ομάδας, διαφορετικό για κάθε εργασία.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την Τελετή Λήξης του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των τριών [3] καλύτερων προφορικών ανακοινώσεων του Συνεδρίου.

Η βράβευση της 1ης καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), της 2ης από χρηματικό έπαθλο αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00€) και της 3ης από χρηματικό έπαθλο αξίας πεντακοσίων ευρώ (500.00€).

Προϋπόθεση για την υποψηφιότητα μιας εργασίας είναι η αποστολή του συνολικού κειμένου της εργασίας σε μορφή άρθρου, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του περιοδικού «Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία», προσβάσιμο στην ιστοσελίδα https://www.allergy.org.gr. Η κατάθεση άρθρου προς δημοσίευση θα πρέπει να περιλαμβάνει και περίληψη στα αγγλικά. Οι συγγραφείς θα πρέπει με την κατάθεση της εργασίας να συμπεριλαμβάνουν γράμμα προς την Συντακτική Ομάδα του Περιοδικού που να αναφέρει πως “η εργασία, με την κοινή συναίνεση όλων των συγγραφέων κατατίθεται προς δημοσίευση στο περιοδικό Ε.E.Α.Κ.Α.”.  Η μη συμμόρφωση με όλες τις οδηγίες αποκλείει την εργασία από κρίση.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου https://www.allergy-congress.gr/?c=27&lng=2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Early bird
έως 23/08/21
Από 24/08/21
Onsite
Ειδικευμένοι ιατροί 175,00 € 200,00 €
Ειδικευόμενοι ιατροί 125,00 € 150,00 €
Προπτυχιακοί φοιτητές / Μεταπτυχιακοί φοιτητές / Νοσηλευτές / Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας* ΔΩΡEAN ΔΩΡEAN

Στα παραπάνω κόστη περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

*Οι συμμετέχοντες (με ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή), άμεσα με την online εγγραφή θα πρέπει να αποστέλλουν σχετικό έγγραφο που θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στο συνέδριο.

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση του Συνεδρίου
 • Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
 • Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες και Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      ΚΟΣΤΟΣ      
Ειδικευμένοι ιατροί 50,00 €
Ειδικευόμενοι ιατροί 50,00 €
Προπτυχιακοί φοιτητές / Μεταπτυχιακοί φοιτητές / Νοσηλευτές / Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας* ΔΩΡEAN

Oι διαδικτυακές εγγραφές εξασφαλίζουν την παρακολούθηση μόνο του κύριου προγράμματος του συνεδρίου.

Στα παραπάνω κόστη περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

*Οι συμμετέχοντες (με ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή), άμεσα με την online εγγραφή θα πρέπει να αποστέλλουν σχετικό έγγραφο που θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στο συνέδριο.

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση μονο του κύριου επιστημονικού προγράμματος
 • Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Οδηγίες Εγγραφής

Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας παρακαλούμε όπως πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.allergy-congress.gr/?c=4&lng=2 και όπως επιλέξετε την online εγγραφή του συνεδρίου.

Σημαντική σημείωση
Σε περίπτωση που η εγγραφή γίνει με κατάθεση, στον ακόλουθο λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 5072 045 459 852
IBAN: GR98 0172 0720 0050 7204 5459 852
SWIFT CODE: PIRBGRAA
Δικαιούχος: Ι. ΒΟΥΤΣΑΣ - Α. ΜΑΣΤΟΡΑΣ Ε.Π.Ε.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε άμεσα το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]  (μέχρι την Δευτέρα 4/10/2021 και ωρα 17.00) προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Σεμινάρια (Μόνο για εγγραφές με Φυσική Παρουσία)

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

07.30 - 09.00 Συνάντηση με τον ειδικό

Α’ Αίθουσα : Πώς αποφασίζω ανοσοθεραπεία; Κλινικά περιστατικά

Β’ Αίθουσα : Η κλινική σημασία των μυκήτων ως αεροαλλεργιογόνα. Επιλογές θεραπείας και πρακτικές εφαρμογές

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

07.30 - 09.00 Συνάντηση με τον ειδικό

Α’ Αίθουσα : Προσέγγιση της πολυφαρμακευτικής αλλεργίας

Β’ Αίθουσα : Πότε, πώς και ποια τροφή να χορηγήσετε σε βρέφη «υψηλού κινδύνου» για τροφική αλλεργία;

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

07.30 - 09.00 Συνάντηση με τον ειδικό

Α’ Αίθουσα : SOTI στην πράξη

Β’ Αίθουσα : Προσέγγιση του αγγειοιδήματος

 

Φιλοξενία Συνέδρων

TYΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
Single room on BB basis ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENAEUM INTERCONTINENTAL 150 €

Σημείωση: Η τιμή φιλοξενίας αφορά σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό ανά διανυκτέρευση.

Στο ανωτέρω κόστος ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο, κατά το check out.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
7-10 Οκτωβρίος 2021

Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών:
23 Αυγούστου 2021

Λήξη Υποβολής Εργασιών:
5 Σεπτεμβρίου 2021

Οργάνωση - Γραμματεία

Free Spirit

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
210 60 48 260
www.free-spirit.gr

Ακολουθήστε μας