Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,


Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2020, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ευχαριστώ την Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Κ.Α. για την τιμή να μου αναθέσουν την Προεδρία του Συνεδρίου. Επίσης ευχαριστώ όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.

Η εξέλιξη της έρευνας στον τομέα της Ανοσολογίας, που αποτελεί και τον θεμέλιο λίθο της Αλλεργιολογίας, έχει σαν σκοπό τη βελτιστοποίηση της πρόβλεψης σχετικά με την ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία. Ενώ παραδοσιακά οι κλινικοί ιατροί επιλέγουμε την κατάλληλη θεραπεία για τον ασθενή, ο απόλυτος στόχος είναι στο μέλλον, να επιλέγουμε τον κατάλληλο ασθενή για τη θεραπεία.

Στο πλαίσιο αυτό το Συνέδριο μας έχει τον τίτλο «Αλλεργία: Προσεγγίζοντας την εξατομίκευση». Προσπαθήσαμε και το επιστημονικό πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στο πνεύμα των καιρών. Στη διάρκεια των τεσσάρων αυτών ημερών θα έχει μια δυναμική πορεία, από την πιο γενική θεώρηση των ομοφωνιών προς τις πιο εξειδικευμένες συνεδρίες.

Η Αλλεργιολογία είναι μια πολυσυστηματική, ως προς το αντικείμενό της, ειδικότητα. Συνεπώς απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες, συναδέλφους των οποίων, είτε ειδικούς είτε ειδικευόμενους, όπως φυσικά και όλους τους επαγγελματίες υγείας, καλούμε στο Συνέδριό μας. Τέλος, ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι είναι οι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας και να ανταποδώσουν τη φιλοξενία μας με το δυναμισμό και τη διάθεσή τους για μάθηση.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές από το εξωτερικό είναι πρωτοπόροι στον τομέα τους και θα συμβάλλουν καθοριστικά στο επιστημονικό πρόγραμμα. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου τους ευχαριστώ που μας τιμούν με την παρουσία τους. Επίσης ευχαριστώ τους ομιλητές, προέδρους, συντονιστές, σχολιαστές της ημεδαπής, για τη θετική τους ανταπόκριση. Η επιστημονική συνεισφορά τους θα αποτελέσει το κύριο συστατικό επιτυχίας του Συνεδρίου.

Το 2020, ως αριθμός, αναπόφευκτα μας παραπέμπει στην αριστεία. Το εμβληματικό Ζάππειο Μέγαρο, το πρώτο κτίριο παγκοσμίως που κτίστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα της χώρας μας να καταφέρνει επιτυχίες και στη σύγχρονη εποχή. Ελπίζουμε το Συνέδριό μας να είναι αντάξιο αυτών των συμβολισμών και η συμμετοχή σας ανάλογη των προσδοκιών σας.

 

Κωνσταντίνος Πεταλάς
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
24 - 27 Σεπτεμβρίου 2020

Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών:
20 Αυγούστου  2020

Λήξη Υποβολής Εργασιών:
31 Ιουλίου 2020

Οργάνωση - Γραμματεία

Free Spirit

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
210 60 48 260
www.free-spirit.gr

Ακολουθήστε μας