ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

eeaka

Κηφισίας 39, Αμπελόκηποι, 115 23 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 6911682
E-mail: info@allergy.org.gr 
Website: www.allergy.org.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Tηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
29 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018

Λήξη ημερομηνίας προεγγραφών:
19 Φεβρουαρίου 2018

Παράταση Λήξης Υποβολής Εργασιών:
28 Φεβρουαρίου  2018

Οργάνωση - Γραμματεία

Free Spirit

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
210 60 48 260
www.free-spirit.gr

Ακολουθήστε μας